M HKA gaat digitaal

Met M HKA Ensembles zetten we onze eerste échte stappen in het digitale landschap. Ons doel is met behulp van nieuwe media de kunstwerken nog beter te kaderen dan we tot nu toe hebben kunnen doen.

We geven momenteel prioriteit aan smartphones en tablets, m.a.w. de in-museum-ervaring. Maar we zijn evenzeer hard aan het werk aan een veelzijdige desktop-versie. Tot het zover is vind je hier deze tussenversie.

M HKA goes digital

Embracing the possibilities of new media, M HKA is making a particular effort to share its knowledge and give art the framework it deserves.

We are currently focusing on the experience in the museum with this application for smartphones and tablets. In the future this will also lead to a versatile desktop version, which is now still in its construction phase.

About M HKA

Het M HKA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende (en onafhankelijke) grote Vlaamse instelling gevestigd te Antwerpen. Het M HKA is een museum dat werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst in het bijzonder die zich vooral ontwikkeld heeft vanaf omstreeks 1968.

M HKA photo

De kerntaken zijn: het verzamelen, behouden en beheren van een eigen collectie, het presenteren, bestuderen en documenteren van discursieve, tentoonstellings- en documentatieprojecten en experimenten, het bemiddelen tussen kunst en mensen.

Het M HKA wil zich lokaal, regionaal en internationaal opstellen als een open huis, een ontmoetingsplaats voor kunst, kunstenaars en mensen.

Bij het realiseren van zijn werking hanteert het M HKA kritische zin, waarbij het respect wil tonen voor de complexiteit van mensen, dingen en ideeën en het bijzondere aandacht schenkt aan maatschappelijke verhoudingen.